Odpowiedzialne podejście i troska o interesy Klientów każą nam stosować odpowiedni system ochrony informacji.

Dochowujemy szczególnej staranności, aby dane uzyskane przy świadczeniu obsługi prawnej nie zostały ujawnione osobom niepożądanym. Realizując politykę poufności wykorzystujemy następujące sposoby zabezpieczenia informacji:
- zabezpieczenia technologiczne - obejmujące m.in. oprogramowanie antywirusowe, antyhackerskie, spełniające wysokie standardy, zamki zabezpieczające dostęp do pomieszczeń Kancelarii, zamki we wszystkich szafach, w których przechowywane są dokumenty,
- zabezpieczenia prawne - obejmujące m.in. odpowiednie oświadczenia oraz zapisy w umowach z pracownikami i podmiotami współpracującymi, specjalne procedury wewnętrzne (w tym regulamin poufności),
- zabezpieczenia organizacyjne - obejmujące m.in. dostęp do dokumentów, w tym Archiwum, wyłącznie przez upoważnione osoby, przekazywanie dokumentów z i do Kancelarii z zastosowaniem odpowiednich trybów potwierdzeń, dodatkowe informacje zawarte w korespondencji, niszczenie dokumentów przy wykorzystaniu właściwego sprzętu.