Oferujemy Naszym Klientom najbardziej dogodną dla Nich formę obsługi prawnej, w zakresie wszelkich spraw, z jakimi spotykają się w swojej działalności, w tym.: porady i opinie prawne, sporządzanie projektów pism, umów i aktów prawnych, udział w negocjacjach oraz zastępstwo prawne i procesowe.

Współpracujemy z radcami prawnymi i adwokatami z największych miast kraju, kancelariami notarialnymi, biurami tłumaczeń, podmiotami zajmującymi się legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski, jak również firmami windykacyjnymi, co znacznie poszerza zakres świadczonych przez Nas usług.

Pomoc prawna – w zależności od potrzeb Naszych Klientów może być świadczona w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta lub innym miejscu przez Niego wskazanym, jak również za pośrednictwem telefonu i poczty e-mail. Prowadzimy obsługę Klientów także w języku angielskim i francuskim.