Wynagrodzenie za świadczone przez Kancelarię usługi ustalamy tak, aby było ono konkurencyjne, przejrzyste i najbardziej optymalne dla Klienta.

W przypadku zleceń indywidualnych proponujemy rozliczenie stawką godzinową, w oparciu o jednolitą stawkę dla wszystkich członków Kancelarii (w tym również Partnerów).

Drugim wariantem jest wynagrodzenie kwotowe za określone czynności, w zależności od charakteru i stopnia trudności danej sprawy.

Naszym Klientom, korzystającym ze stałej obsługi prawnej proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe. Obejmuje ono miesięczną opłatę ryczałtową za uzgodnioną liczbę godzin oraz dodatkowo rozliczaną każdą kolejną godzinę ponad uzgodniony ryczałt. Comiesięczne wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o zestawienie obejmujące wykonane czynności i poświęcony czas pracy. Klienci decydujący się na ten model rozliczeń, przy perspektywie dłuższej współpracy mogą liczyć na stawki preferencyjne.